Evaluare
Evaluare

             Pentru noi evaluarea salariaṭilor nu reprezintă o sarcină impusă de lege angajatorului, o etapă pur formală. Evaluarea performanṭei angajaṭilor, realizată de expertii noṣtri, te va ajuta să identifici în ce măsură caracteristicile angajatului sunt compatibile cu cerinṭele postului, să stabileṣti obiective profesionale individuale pe termen scurt ṣi mediu, să standardizezi ṣi să fundamentezi procesele de recompensare ṣi promovare, să identifici nevoile de training ṣi schimbare în firma ta, în vederea creṣterii performanṭei angajaṭilor ṣi a profitabilităṭii companiei tale.

            De asemenea, te putem ajuta să identifici mijloacele adecvate echipei tale pentru a stimula productivitatea ṣi performanṭa, în vederea atingerii profitului aṣteptat, în funcṭie de nevoile reale ale businessului tău.

           Dacă vrei să evaluezi întregul colectiv, psihologii noṣtri specializaṭi în domeniul organizaṭional îṭi vor pune la dispoziṭie metode ṣi tehnici testate de evaluare a climatului organizaṭional din compania ta ṣi de idenficare a problemelor culturii organizaṭionale care impiedică dezvoltarea afacerii tale.