Analiză de Business

         Analiza datelor ṣi îmbunătăṭirea performanṭei reprezintă procese de investigare ṣi transformare a datelor, cu scopul de a descoperi informații importante ṣi de a sugera concluzii utile în procesul de luare a deciziilor în cadrul companiilor.

        Prin analiza datelor pe care le aveṭi la dispoziṭie obtineṭi o viziune mai precisă asupra performanṭei companiei. Puteṭi afla rapid care sunt cele mai profitabile articole sau categorii de produse, care sunt clientii cei mai profitabili, care este tendinṭa vânzārilor pe o perioadă de timp, care este fluctuaṭia cererii, etc. Putem analiza modul în care se face raportarea datelor legate de performanṭă ṣi facilita sau îmbunătăṭi acest proces. De asemnea, putem crea prezentări ale rezultatelor companiei ṣi portofolii personalizate pe care le puteti expune clienṭilor dv.

         Echipa noastră studiază și evaluează datele puse la dispoziṭie, cu scopul de a ajuta echipele clienților să funcționeze mai eficient. Oferă suport în construirea și evaluarea modelelor de business, care sunt destinate să ajute la ghidarea schimbărilor în deciziile de afaceri.

TeamBiz sprijină departamentele de management și diverse echipe din cadrul companiilor, propunând proiecte de îmbunătățire a proceselor de business, asigurând design-ul proiectelor, dar sprijinind ṣi implementarea acestora.

         Aplicatii folosite: SPSS, Microsoft Office (Excel, Access, PowerPoint), Prez.

 

SERVICII OFERITE

  1. Evaluare ṣi diagnoză organizaṭională
  2. Idenficarea ṣi managementul riscului
  3. Management strategic ṣi managementul schimbării
  4. Îmbunătăṭirea ṣi eficientizarea proceselor de business (business analytics & business improvement)