Rectrutare
Teambuilding

        Teambuilding-ul nu este doar o activitate distractivă, este un proces de transformare a unui grup de indivizi unici într-o echipă coezivă, care învaṭă să fructifice cunoṣtinṭele ṣi abilităṭile membrilor echipei pentru rezultate mai bune. Îmbinând eficient activităṭile utile cu cele artistice, sportive ṣi distractive, se pot obṭine rezultate cu un impact puternic asupra companiei ṣi a atitudinii faṭă de locul de muncă. Pentru a fi eficient, un teambuilding trebuie gândit ṣi organizat asftel încât să atingă un obiectiv bine definitiv: fie să resolve o problemă, să identifice sau să dezvolte anumite calităṭi, fie să creeze anumite stări ṣi emoṭii.

PROGRAME DE TEAMBUILDING

1.Teambuilding clasic (activităṭi outdoor sau indoor, tematice, recreaṭionale, construite în funcṭie de obiectivele organizaṭionale, orientate spre a închega ṣi apropia echipele)

2.Training pe iarbă (teambuilding outdoor, care îmbină divertismentul, aventura ṣi activităṭi tematice cu scop de învăṭare: comunicare, rezolvarea conflictelor, time management, leadership, etc)

3.Team Bonding (teambuilding nivel avansat: managementul emoṭiilor, cunoaṣtere aprofundată, managementul conflictului, stresului ṣi crizelor).

Obiectivele generale ale unui teambuilding pot fi:

• Cunoaṣterea angajaṭilor (a personalităṭii, talentelor, dorintelor, a inteligenṭei ṣi abilităṭilor)
• Îmbunătăṭirea comunicării
• Creṣterea încrederii reciproce
• Ameliorarea sau rezolvarea conflictelor
• Îmbunătăṭirea lucrului în echipă ṣi a cooperării
• Dezvoltarea creativităṭii
• Dezvoltarea anumitor abilităṭi (negociere, leadership, abilităṭi tehnice sau motrice)
• Formare ṣi dezvoltare a cunoṣtinṭelor
• Motivare ṣi recompensare a angajaṭilor
• Stimularea ataṣamentului faṭă de companie
• Îmbunătăṭirea imaginii companiei ṣi a retenṭiei de personal
• Altele in functie de necesităṭile companiei la momentul respectiv.


Te putem ajuta să organizezi o serie de activităṭi sau un teambuilding cu beneficii evidente asupra afacerii tale. Vom identifica impreuna nevoile companiei ṣi metodele cele mai creative ṣi potrivite de a le rezolva.

Cere o oferta personalizataCere Oferta